Takentreprenør AS
Granholmlia 15
3230 Sandefjord
Org. nr.: 998 362 369

Telefon: 922 51 528 eller 455 05 037
E-post: post@takentreprenor.as